С подкрепата на:

  

Участие на експерти от ИАГ,част от екипите на проекти FOR OUR FUTURE и MetEcoSMap в международна научна конференция Картиране и оценка на екосистемните услуги–наука в действие

На 06 и 07 февруари 2017 г. в гр. София се проведе международна научна пресконференция на тема „Картиране и оценка на екосистемните услуги – наука в действие”. Събитието се организира от ИБЕИ, МОСВ, ИАГ иНорвежкия институт за природни изследвания в рамките на проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap",  със съдействието на ИГ към БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география и др.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” FOR OUR FUTURE

На 03 февруари  2017 г. от 11.30 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).

Удължаване на проект FOR FOR OUR FUTURE

С допълнително споразумение № 2 – Д – 33-89/23.01.2017г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-89/31.08.2015 г. по Програма BG03 – Биологично разнообразие и екосистеми, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2009-2014 бе удължен срокът на изпълнение на проект FOR OUR FUTURE до 31.04.2017 г. Проектът продължава с изпълнение на следните три допълнителни дейности:

Заключителна пресконференция и семинар по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 14 декември 2016 г. от 10.00 часа в  хотел АНЕЛ се проведе заключителна Пресконференция и семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). 

Изпълнителна агенция по горите участва в обсъждането на картирането на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги

На 1 декември 2016 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе координационна среща между членовете на екипите работещи по проекти, финансирани по Програма BG 03 на ФМ на ЕИП. Организатор на срещата бе екипът на проект „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap), изпълняван от МОСВ в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Норвежкият институт за изследвания в областта на природата (NINA).

Обучениe по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000”

В периода от 24  до 28 октомври 2016 г. в гр. Банско се проведе обучение в изпълнение на дейностите по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Участие на членове от екипа за управление и изпълнение на проект FOR OUR FUTURE в посещение в Норвегия с цел обмяна на опит и представяне на най-добри практики в Норвегия на ИАГ, РДГ Кърджали и Норвежка Горска Група като партньори по проекта

В периода от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г. членове от екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTUTRE”  осъществиха визита в Норвегия, финансирана от  Фонда за двустранни отношения Норвегия - България. Посещението бе организирано и осъществено с помощта на Норвежка Горска Група, партньор по проекта.

Обучения по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В периода от 29 август до 02 септември 2016 г. в гр. Банско се провеждат две обучения в изпълнение на дейностите по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Министър Василева откри фотоизложбата „В хармония с природата“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ фотоизложбата „В хармония с природата“, организирана със съдействието на изпълнителите на проекти по Програма БГ 02 и БГ 03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, осъществявани с донорското партньорство на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Те предоставиха свои снимки, илюстриращи свършеното и постигнатите досега резултати.

Провеждане на работна среща на екипа за управление и изпълнение и експертен съвет за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г. и по договор № 56/27.04.2016 г., в изпълнение на проект FOR OUR FUTURE по ФМ на ЕИП

На 28 юни 2016 г. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведоха две събития по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП), съответно: редовна работна среща на екипа за управление и изпълнение на проекта и заседание  на експертен съвет към ИАГ за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г.