Експертно участие от страна на проект FOR OUR FUTURE в Работна среща-семинар по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България“ (WEMA)

На 12 април 2017 г. от 9.30 ч. в  Парк – хотел Москва, гр. София се проведе Работна среща-семинар по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България“ (WEMA). 
Целта на работната среща бе представяне на резултатите и методите на работа на екипа за изпълнение на проект WEMA. Съгласно програмата, след официалното откриване от страна на доц. д-р Анна Ганева – Директор на ИБЕИ - БАН, презентации представиха гл.ас. д-р Невена Иванова – ИБЕИ - БАН, ръководител на проекта, г-н Валери Георгиев – ИБЕИ - БАН и гл. ас. д-р Милена Павлова – ИБЕИ – БАН. Отчетени бяха трудностите при изпълнението на проекта, както и необходимостта от допълнителна координация на всички проекти за  дефинираните типове екосистеми. 
Участие в срещата взе инж. Долорес Белоречка – експерт „Междупроектна координация“, проект FOR OUR FUTURE и главен експерт в дирекция „Проекти и международни дейности“, ИАГ.  

 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon