Координационна среща на екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTURE

по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 12 януари 2016 г. в  Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите  проведе координационна среща на екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми.

Приложения: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon