Съобщение за грешка

Notice: unserialize(): Error at offset 555 of 1008 bytes in mediafront_preset_get_presets() (line 596 of /var/www/fofproject.bg/sites/default/modules/mediafront/includes/mediafront.preset.inc).

Министър Василева откри фотоизложбата „В хармония с природата“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ фотоизложбата „В хармония с природата“, организирана със съдействието на изпълнителите на проекти по Програма БГ 02 и БГ 03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, осъществявани с донорското партньорство на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Те предоставиха свои снимки, илюстриращи свършеното и постигнатите досега резултати.

„Проектите са значими за изпълнението на политиките на МОСВ. Многото видове дейности са насочени към интегрираното управление на водите и към съхраняването на биологичното разнообразие. Чрез фотосите показваме на обществеността стореното и какво още бихме могли да направим за българската природа, как да развием съвместните си усилия с научните институти, с които работим в изключително добро партньорство, с местните власти, с неправителствения сектор, за да прилагаме на практика политиките по опазването на природата, да засилваме мониторинга, да си поставяме цели за устойчиво развитие“, каза министър Василева. Тя благодари за доброто взаимодействие с Националното  координационно звено в Министерския съвет, на донорите от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, на изпълнителите на 38-те проекта, финансирани със средствата по двете програми. Министър Василева обяви, че през октомври МОСВ организира конференция с международните партньори, за да видят и те направеното досега. През април 2017 г. двете програми приключват, но преговорите с представите на ЕИП по новия програмен период вече са започнали. „Надяваме се да получим подкрепа и през следващия програмен период, за да продължи съвместната работа за съхраняване на красотата на българската природа“, посочи министърът.

МОСВ е програмен оператор по двете програми, по които се реализират проекти за над 18 млн. евро в областта на интегрираното управление на морските и вътрешните води и биоразнообразието и екосистемните услуги. Партньори и бенефициенти по тях са неправителствени организации, общини, научни институти, университети. „По-голямата част от проектите са в същинския си етап на изпълнение – летният сезон предразполага към ефективна работа. Много от тях са не само атрактивни, а изключително полезни за опазване на богатото биоразнообразие и в помощ на интегрираното управление на морските и вътрешните води, като допринасят за изпълняне на ангажиментите на страната ни законодателството на ЕС в тези области“, обясни директорът на Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество“ в МОСВ Силвия Рангелова.

Изпълнителна агенция по горите, като бенефициенти по BG03, взе участие в инициативата, представяйки интересни фотоси от теренна работа на експертите на ИАГ.

Фотогалерия: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon