Съобщение за грешка

Notice: unserialize(): Error at offset 555 of 1008 bytes in mediafront_preset_get_presets() (line 596 of /var/www/fofproject.bg/sites/default/modules/mediafront/includes/mediafront.preset.inc).

Обучения по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В периода от 29 август до 02 септември 2016 г. в гр. Банско се провеждат две обучения в изпълнение на дейностите по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

На участниците в първото обучение ще бъдат представени следните теми: „Мобилни геоинформационни GPS системи –въведение и основни компоненти”; „Глобална система за определяне на местоположение (GPS) – запознаване, основни характеристики, методи на измерване и постижима точност, приложение при управлението на гори”; „Начини за обмен на данни между настолни и мобилни ГИС приложения. Преглед на софтуерните продукти ArcGIS for Desktop и DigiTerra Explorer” и др.

Второто обучение има за цел да представи на присъстващите „Най-добрите норвежки практики” в областта на  планиране управлението на горите, инвентаризация на горите в Норвегия; събиране на данни, методи и техники, вид на събраните данни и др.

В обучението участват – д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, инж, Мария Беловарска, Мариана Симеонова, Иван Богданов, Кирил Ташев, Георги Тинчев – експерти по проекта, Петя Славчевска – технически сътрудник на проект FOR OUR FUTURE, експерти „горски база данни” по проекта от всички Регионални дирекции по горите, Васко Райчинов – координатор на проекта от страна на партньора РДГ Кърджали, лектори от Норвегия, представители на партньора – Норвежка горска група (г-н Ойстен Аазарен, г-н Йенс Колстад , г-н Стейн Томтер и г-н Арлид Лингаард), представители на фирмата доставчик на GPS – устройствата и приложния към тях софтуер – г-н Момчил Минчев, управител, д-р Таня Славова и д-р Аспарух Камбуров - лектори.

Презентации:

Приложения: 
Фотогалерия: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon