Съобщение за грешка

Notice: unserialize(): Error at offset 555 of 1008 bytes in mediafront_preset_get_presets() (line 596 of /var/www/fofproject.bg/sites/default/modules/mediafront/includes/mediafront.preset.inc).

Участие на членове от екипа за управление и изпълнение на проект FOR OUR FUTURE в посещение в Норвегия с цел обмяна на опит и представяне на най-добри практики в Норвегия на ИАГ, РДГ Кърджали и Норвежка Горска Група като партньори по проекта

В периода от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г. членове от екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTUTRE”  осъществиха визита в Норвегия, финансирана от  Фонда за двустранни отношения Норвегия - България. Посещението бе организирано и осъществено с помощта на Норвежка Горска Група, партньор по проекта.

В програмата на българската делегация бяха включени срещи с представители на норвежки държавни институции и институти, като Агенцията по земеделие- департамента отговарящ за горите в Норвегия, норвежкия институт за биоикономически изследвания - NIBIO, национални институции отговорни  за схемите за подпомагане на горския сектор, собственици на общински гори, норвежки институт за консултации и подобряване на квалификацията в областта на горите и др. Осъществени бяха контакти и бе представено производство на енергия от биомаса и бе реализирано посещение на инсталация за производство на енергия.  Освен това, на терен, в конкретна пробна площ бе представен начина на извършване на Националната горска инвентаризация в Норвегия, бе посетен един от най-големите горски разсадници за производство на фиданки за залесяване в горски територии и др. Във визита, която се осъществява със средства от  Фонда за двустранни отношения, Норвегия-България от българска страна участие взеха – инж. Красимир Каменов, заместник изпълнителен директор на ИАГ и ръководител на проект FOR OUR FUTURE, д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, д-р инж. Ценко Ценов, експерт „Разработване на система за оценка на материалните и регулиращи ЕСУ на база методиката на МОСВ”, Васко Райчинов – координатор на проекта от страна на РДГ Кърджали, инж. Георги Гогушев, експерт „Теренни проучвания за осигуряване на данни за индикатори за състоянието на екосистемите”, инж. Юсеин Ефендиев – директор на РДГ Кърджали и Петя Славчевска – технически сътрудник на проекта.

Фотогалерия: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon