Заключителен семинар във връзка с окончателното изпълнение на проект "Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000" FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФM на ЕИП 2009-2014

На 25 април 2017г. вторник от 10.30 часа в сградата на МЗХ на бул."Христо Ботев",55 - заседателната зала на ИАГ ще се проведе заключителен семинар във връзка с окончателното изпълнение на проект "Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000" FOR OUR FUTURE, съфинансиран от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014. На срещата са поканени експерти, участващи в екипите за управление и изпълнение на проекта от ИАГ, РДГ Кърджали, както и експерти от екипите на проекти, бенефициенти по програма BG 03 "Биологично разнообразие и екосистеми".

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon