Партньори

Норвежка Горска Група

Норвежка горска група е мрежа от 6 отделни норвежки компании, работещи в секторите на горите и природните ресурси. NFG е създадена със задача да комбинира широк набор от ноу-хау и технологии в областта на горите в Норвегия и да ги предлага на международния пазар и партньорите си. Компаниите – членки имат годишен оборот от приблизитело 100 милиона щатски долара с над 1000 служители.
http://www.nfg.no

РДГ Кърджали

РДГ Кърджали е разположена в Източните Родопи, части от Тракийската равнина и част от Сакар планина.
http://www.kardjali.iag.bg

Subscribe to Партньори