Събития

Обучениe по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000”

В периода от 24  до 28 октомври 2016 г. в гр. Банско се проведе обучение в изпълнение на дейностите по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Участие на членове от екипа за управление и изпълнение на проект FOR OUR FUTURE в посещение в Норвегия с цел обмяна на опит и представяне на най-добри практики в Норвегия на ИАГ, РДГ Кърджали и Норвежка Горска Група като партньори по проекта

В периода от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г. членове от екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTUTRE”  осъществиха визита в Норвегия, финансирана от  Фонда за двустранни отношения Норвегия - България. Посещението бе организирано и осъществено с помощта на Норвежка Горска Група, партньор по проекта.

Обучения по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В периода от 29 август до 02 септември 2016 г. в гр. Банско се провеждат две обучения в изпълнение на дейностите по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Министър Василева откри фотоизложбата „В хармония с природата“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ фотоизложбата „В хармония с природата“, организирана със съдействието на изпълнителите на проекти по Програма БГ 02 и БГ 03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, осъществявани с донорското партньорство на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Те предоставиха свои снимки, илюстриращи свършеното и постигнатите досега резултати.

Провеждане на работна среща на екипа за управление и изпълнение и експертен съвет за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г. и по договор № 56/27.04.2016 г., в изпълнение на проект FOR OUR FUTURE по ФМ на ЕИП

На 28 юни 2016 г. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведоха две събития по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП), съответно: редовна работна среща на екипа за управление и изпълнение на проекта и заседание  на експертен съвет към ИАГ за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г.

Работна среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 21 юни 2016 г. от 10.00 часа в  сградата на Министерство на земеделието и храните се проведе работна среща между екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Стартираща Пресконференция и семинар по проект FOR OUR FUTUTRE

На 15 юни 2016 г. от 10.00 часа в  хотел АНЕЛ се проведе стартираща Пресконференция и семинар по  проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Работна среща на екипите за управление и изпълнение на проектите FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, допълнително споразумение № Д-33-89/26.04.2016 г. и MetEcosMap, финансиран по ФМ на ЕИП

На 07 юни 2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща между екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФM на ЕИП 2009-2014 г., ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

В рамките на изпълнение на дейност „Оценка и картиране на екосистемните услуги” на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП) на 19 май 2016 г. от 14.00 ч. в сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проекта с експерти от ИАГ.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФM на ЕИП 2009-2014 г., ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 12 април 2016 г. от 10.30 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).

Страници

Subscribe to Събития