С подкрепата на:

  

Заключителна пресконференция и семинар по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 14 декември 2016 г. от 10.00 часа в  хотел АНЕЛ се проведе заключителна Пресконференция и семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). 

Изпълнителна агенция по горите участва в обсъждането на картирането на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги

На 1 декември 2016 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе координационна среща между членовете на екипите работещи по проекти, финансирани по Програма BG 03 на ФМ на ЕИП. Организатор на срещата бе екипът на проект „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap), изпълняван от МОСВ в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Норвежкият институт за изследвания в областта на природата (NINA).

Обучениe по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000”

В периода от 24  до 28 октомври 2016 г. в гр. Банско се проведе обучение в изпълнение на дейностите по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Участие на членове от екипа за управление и изпълнение на проект FOR OUR FUTURE в посещение в Норвегия с цел обмяна на опит и представяне на най-добри практики в Норвегия на ИАГ, РДГ Кърджали и Норвежка Горска Група като партньори по проекта

В периода от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г. членове от екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTUTRE”  осъществиха визита в Норвегия, финансирана от  Фонда за двустранни отношения Норвегия - България. Посещението бе организирано и осъществено с помощта на Норвежка Горска Група, партньор по проекта.

Обучения по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

В периода от 29 август до 02 септември 2016 г. в гр. Банско се провеждат две обучения в изпълнение на дейностите по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Министър Василева откри фотоизложбата „В хармония с природата“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ фотоизложбата „В хармония с природата“, организирана със съдействието на изпълнителите на проекти по Програма БГ 02 и БГ 03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, осъществявани с донорското партньорство на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Те предоставиха свои снимки, илюстриращи свършеното и постигнатите досега резултати.

Провеждане на работна среща на екипа за управление и изпълнение и експертен съвет за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г. и по договор № 56/27.04.2016 г., в изпълнение на проект FOR OUR FUTURE по ФМ на ЕИП

На 28 юни 2016 г. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведоха две събития по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП), съответно: редовна работна среща на екипа за управление и изпълнение на проекта и заседание  на експертен съвет към ИАГ за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г.

Работна среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 21 юни 2016 г. от 10.00 часа в  сградата на Министерство на земеделието и храните се проведе работна среща между екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Стартираща Пресконференция и семинар по проект FOR OUR FUTUTRE

На 15 юни 2016 г. от 10.00 часа в  хотел АНЕЛ се проведе стартираща Пресконференция и семинар по  проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Работна среща на екипите за управление и изпълнение на проектите FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, допълнително споразумение № Д-33-89/26.04.2016 г. и MetEcosMap, финансиран по ФМ на ЕИП

На 07 юни 2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща между екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.