Дейност 1: Управление на проекта

В изпълнение на дейност 1 се провеждат регулярни срещи на екипите за управление и изпълнение на проекта.

Екипът за управление на проекта включва:

Експерт Позиция
Красимир Каменов Ръководител на проекта
Любчо Тричков Координатор ИАГ
Васко Райчинов Координатор РДГ Кърджали
Ойстейн Аасарен Координатор НГГ
Петя Славчевска Технически сътрудник на проекта
Сашка Димова Счетоводител на проекта
Анелия Василева Юристконсулт на проекта
Дафинка Ронкова Финансов контрольор

 

 

 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon