Дейност 3.3: Координационни дейности

Дейност 3.3 отпадна поради дублирането й с подобна дейност от предефиниран проект 2 – MetEcoSMap. Дейността е анулирана с искане за изменение на договора и бюджетната модификация, като средствата, предвидени за нейното изпълнение, са пренасочени за осъществяване на едно 5 дневно обучение за повишаване на осведомеността.