Дейност 3.5: Изграждане на капацитет

•    Обучение в гр. Банско – в рамките на 2,5 дни бяха обучени 25 експерти от екипа за изпълнение на проекта (от ИАГ и РДГ) за работата им свързана с верификация (проверка) на данните по картиране и оценяване на горските екосистеми;материали свързани с обучението.
•    5-дневно обучение в гр. Банско (24-28.10.16 г.) „Усъвършенстване познанията по картиране, оценка и верификация“ – обучени 25 експерти (ИАГ и РДГ). Презентации от обучението: презентация 1; презентация 2.

Дейността е изпълнена и приключила.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon