Дейност 3.6: Повишаване на осведомеността

В рамките на дейност 3.6 ще бъдат обучени в рамките на 2,5 дена 25 експерти от ИАГ и РДГ за най-добрите норвежки практики, свързани с картиране и оценяване на горските екосистеми и работата в ГИС среда.